Detailing

Detailing

Cách âm chống ồn nội thất xe

Cách âm chống ồn nội thất xe

Cách âm chống ồn nội thất có 3 gói : Gói Phổ Thông : S-6.400.000 | M-8.000.000 | L-9.600.000 | XL-11.200.000 Gói Cao Cấp : S-12.800.000 | M-16.000.000 | L-19.200.000 | XL-22.400.000 Gói Siêu Cấp : S-19.200.000 | M-24.000.000 | L-28.800.000 | XL-33.600.000 Phân loại xe: Size (S) Xe 2C-4C, Kia Morning, Chrevolet Spark, I10... Size (M) Xe 5C-7C, vios, camry, Alentra, Ford, Mazda BT,Navara Size (L) Xe 9C, Kia Sedona, Sienna, Ford Tranxit, Mec Ben Size (XL) Xe 16 chỗ đến 45 chỗ Size (CC) Xe cao cấp: Mec C300, Lexus RX350, LX570, Cadillac E

Rửa xe chăm sóc ( hút bụi )

Rửa xe chăm sóc ( hút bụi )

*Gói cơ bản : S/M-100.000 - 150.000 | L/XLS-200.000 | XL-300.000 +Vệ sinh xịt gầm : 50.000 | XL-200.000 * Gói combo, bao gồm Rửa xe hút bụi, xông khói diệt khuẩn, dưỡng da ghế Size: S -250.000 | M/L/CC: 350.000 | XL-600.000 * Giá tùy thuộc vào độ bám chất bẩn nhiều hay ít trên thân vỏ xe và cấu trúc gầm xe phức tạp hay không. Phân loại xe: Size (S) Xe 2C-4C, Kia Morning, Chrevolet Spark, I10... Size (M) Xe 5C-7C, vios, camry, Alentra, Ford, Mazda BT,Navara Size (L) Xe 9C, Kia Sedona, Sienna, Ford Tranxit, Mec Ben Size (XL) Xe 16 chỗ đến 45 chỗ Size (CC) Xe cao cấp: Mec C300, Lexus RX350, LX570, Cadillac E

Xông khói diệt khuẩn nano khoang nội thất

Xông khói diệt khuẩn nano khoang nội thất

Gói cơ bản: S/M/CC : 200.000 | L/XL - 400.000 - 600.000 Phân loại xe: Size (S) Xe 2C-4C, Kia Morning, Chrevolet Spark, I10... Size (M) Xe 5C-7C, vios, camry, Alentra, Ford, Mazda BT,Navara Size (L) Xe 9C, Kia Sedona, Sienna, Ford Tranxit, Mec Ben Size (XL) Xe 16 chỗ đến 45 chỗ Size (CC) Xe cao cấp: Mec C300, Lexus RX350, LX570, Cadillac E

Vệ Sinh Khoang Máy

Vệ Sinh Khoang Máy

Gói cơ bản : S/M/CC - 600.000 - 800.000 | L-1.000.000 | XL - 1.200.000 * Tùy vào cấu kết khoang máy phức tạp của xe và độ dơ nhiều hay ít Phân loại xe: Size (S) Xe 2C-4C, Kia Morning, Chrevolet Spark, I10... Size (M) Xe 5C-7C, vios, camry, Alentra, Ford, Mazda BT,Navara Size (L) Xe 9C, Kia Sedona, Sienna, Ford Tranxit, Mec Ben Size (XL) Xe 16 chỗ đến 45 chỗ Size (CC) Xe cao cấp: Mec C300, Lexus RX350, LX570, Cadillac E

 Vệ sinh nội thất ô tô

Vệ sinh nội thất ô tô

Vệ sinh nội thất có 2 gói : Gói cơ bản: S/M -1.000.000 -1.600.000 | L/CC-1.800.000 | XL-2.500.000 Gói cao cấp: S/M -1.600.000-2.000.000 | L/CC- 2.400.000 | XL-2.800.000 Phân loại xe: Size (S) Xe 2C-4C, Kia Morning, Chrevolet Spark, I10... Size (M) Xe 5C-7C, vios, camry, Alentra, Ford, Mazda BT,Navara Size (L) Xe 9C, Kia Sedona, Sienna, Ford Tranxit, Mec Ben Size (XL) Xe 16 chỗ đến 45 chỗ Size (CC) Xe cao cấp: Mec C300, Lexus RX350, LX570, Cadillac E

Vệ Sinh Hệ Thống Lạnh Nội Soi

Vệ Sinh Hệ Thống Lạnh Nội Soi

VVệ sinh máy lạnh có 3 gói : Gói xe 1 dàn lạnh trước: 1.200.000-1.400.000 Gói xe 2 dàn lạnh trước/sau: 1.500.000 Gói xe 16C trở lên: 3.500.000 + Thay lọc lạnh: Miễn phí Phân loại xe: Size (S) Xe 2C-4C, Kia Morning, Chrevolet Spark, I10... Size (M) Xe 5C-7C, vios, camry, Alentra, Ford, Mazda BT,Navara Size (L) Xe 9C, Kia Sedona, Sienna, Ford Tranxit, Mec Ben Size (XL) Xe 16 chỗ đến 45 chỗ Size (CC) Xe cao cấp: Mec C300, Lexus RX350, LX570, Cadillac E

Tẩy bụi sơn kính, tẩy keo, nhựa đường

Tẩy bụi sơn kính, tẩy keo, nhựa đường

Tẩy bụi sơn có 3 gói : Gói Cơ bản: S-400.000 | M/CC-600.000 | L-800.000 | XL-1.000.000 Gói Cao Cấp: S-1.600.000 | M/CC-2.200.000 | L-2.800.000 | XL-3.400.000 Gói Siêu Cấp: S-2.400.000 | M/CC-3.000.000 | L3.600.000 | XL-4.200.000 Phân loại xe: Size (S) Xe 2C-4C, Kia Morning, Chrevolet Spark, I10... Size (M) Xe 5C-7C, vios, camry, Alentra, Ford, Mazda BT,Navara Size (L) Xe 9C, Kia Sedona, Sienna, Ford Tranxit, Mec Ben Size (XL) Xe 16 chỗ đến 45 chỗ Size (CC) Xe cao cấp: Mec C300, Lexus RX350, LX570, Cadillac E

Đánh bóng kính, xử lý xước

Đánh bóng kính, xử lý xước

Đánh Bóng Kính/Xử lý kính xước, lựa chọn theo món: -Kính Sườn : S-300.000 | M-400.000 | L/CC-500.000 | XL-600.000 -Kính Lái/Lưng : S-600.000 | M-800.000 | L/CC-1.000.000 | XL-1.200.000 * Giá phụ thuộc vào mực độ xước nặng thực tế của xe Phân loại xe: Size (S) Xe 2C-4C, Kia Morning, Chrevolet Spark, I10... Size (M) Xe 5C-7C, vios, camry, Alentra, Ford, Mazda BT,Navara Size (L) Xe 9C, Kia Sedona, Sienna, Ford Tranxit, Mec Ben Size (XL) Xe 16 chỗ đến 45 chỗ Size (CC) Xe cao cấp: Mec C300, Lexus RX350, LX570, Cadillac E

Tẩy ố kính

Tẩy ố kính

Tẩy ố kính có 3 gói: Gói Cơ bản : S-400.000 | M/CC-600.000 | L-800.000 | XL-1.000.000 Gói Cao Cấp : S-1.000.000 | M/CC-1.400.000 | L-1.800.000 | XL-2.200.000 Gói Siêu Cấp : S-1.600.000 | M/CC-2.200.000 | L-2.800.000 | XL-3.400.000 Phân loại xe: Size (S) Xe 2C-4C, Kia Morning, Chrevolet Spark, I10... Size (M) Xe 5C-7C, vios, camry, Alentra, Ford, Mazda BT,Navara Size (L) Xe 9C, Kia Sedona, Sienna, Ford Tranxit, Mec Ben Size (XL) Xe 16 chỗ đến 45 chỗ Size (CC) Xe cao cấp: Mec C300, Lexus RX350, LX570, Cadillac E

Đánh bóng (bát thân xe) hiệu chỉnh sơn

Đánh bóng (bát thân xe) hiệu chỉnh sơn

Đánh bóng sơn (bát thân xe): Gói cơ bản: S/M-1.200.000 -1.600.000 | L/CC-1.500.000-2.000.000 | XL-2.500.000 +Phủ dưỡng Nano thân xe: 1.000.000-2.000.000 Gói combo: Bao gồm đánh bát thân xe + phủ dưỡng bóng Nano . Size S/M- 1.800.000| L/CC-2.500.000 | XL-3.000.000 Phân loại xe: Size (S) Xe 2C-4C, Kia Morning, Chrevolet Spark, I10... Size (M) Xe 5C-7C, vios, camry, Alentra, Ford, Mazda BT,Navara Size (L) Xe 9C, Kia Sedona, Sienna, Ford Tranxit, Mec Ben Size (XL) Xe 16 chỗ đến 45 chỗ Size (CC) Xe cao cấp: Mec C300, Lexus RX350, LX570, Cadillac E

Đánh bóng đèn pha

Đánh bóng đèn pha

* Gói cơ bản: S/M- 200.000 -5.00.000 | L/CC-800.000 | XL-1.200.000 + Phủ Nano dưỡng đèn: 200.000-500.000/đèn Phân loại xe: Size (S) Xe 2C-4C, Kia Morning, Chrevolet Spark, I10... Size (M) Xe 5C-7C, vios, camry, Alentra, Ford, Mazda BT,Navara Size (L) Xe 9C, Kia Sedona, Sienna, Ford Tranxit, Mec Ben Size (XL) Xe 16 chỗ đến 45 chỗ Size (CC) Xe cao cấp: Mec C300, Lexus RX350, LX570, Cadillac E

Phủ Ceramic 9H+

Phủ Ceramic 9H+

Phủ ceramic full ( kính+sơn) có 2 gói : Gói Cơ bản: S-9.000.000 | M-12.000.000 | L/CC-18.000.000 | XL- 16.000.000 Gói Cao cấp: S-12.000.000 | M-15.000.000 | L/CC-22.000.000 | XL-18.000.000 * Bảo hành 3 năm + 2 lần Dưỡng bóng sau 1 tuần và 1 lần kế tiếp sau 1 tháng Phân loại xe: Size (S) Xe 2C-4C, Kia Morning, Chrevolet Spark, I10... Size (M) Xe 5C-7C, vios, camry, Alentra, Ford, Mazda BT,Navara Size (L) Xe 9C, Kia Sedona, Sienna, Ford Tranxit, Mec Ben Size (XL) Xe 16 chỗ đến 45 chỗ Size (CC) Xe cao cấp: Mec C300, Lexus RX350, LX570, Cadillac E

Zalo
Hotline